Projekční činnost

Projektová činnost ve výstavbě IČO: 137 35 900

Prováděná činnost:

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 103 odst.1 Písm. a,b písm.2 a v § 104 odst.2 písm. a) až d) stavebního zákona, a k žádosti o stavební Povolení podle § 110 odst.2 písm. b) stavebního zákona 183/2006 Sb. Včetně autorizace projektové dokumentace.

Zajišťujeme individuální poradenství v oblasti pozemních staveb.

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI č.10637, vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona ČNR č.360/1992 Sb.

Kontakty:
 
Karel RESL - autorizovaný technik           
pozemní stavby ČKAIT 004192
K Oboře 103
293 06 BRADLEC
Tel: 602 943 951

 

Projektová činnost ve výstavbě:

Kontakty:
 
Ing. Jiří HNĚVKOVSKÝ - projektant
pozemní stavby ČKAIT 0004473
K Rybníčkům 279
293 06 BRADLEC
Tel: 777 308 686